اسکلت اصلی ساختمان های آجری، آجربوده و برای ساختن سقف ها در ایران از پروفیل ها وآجر به صورت طاق ضربی یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده می شود.
در ساختمان های اجری برای مقابله با نیروهای جانبی باید از شناژهای روی کرسی چینی وزیر سقف ها استفاده شود.
در ساختمانهای آجری دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند واکثرپارتیشن ها همین دیوارهای حمال هستند، حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از ۳۵ سانتی متر کمتر باشد.
 
خشت معمولاً به شکل ها و ضخامت‌های مختلف می‌تواند تولید شود ولی بارزترین آن، شکل مربع به ضلع ۲۰ سانتیمتر و به ضخامت ۵ سانتی‌متر است.
ساختمان های خشتی در شهرها به دلیل گرانی زمین کمتر ساخته می شود و بیشتر در روستاهایی که دسترسی به مصالح ساختمانی مشکل است مورد استفاده قرار می گیرد.
اسکلت اصلی ساختمان های خشتی از خشت خام وگل است و تعداد طبقات آن از یک طبقه نمیتواند بیشتر باشد وهمچنین  در برابرنیروهای جانبی مثل زلزله به هیچ عنوان نمیتواند مقاومت نماید. باید از ساختن این نوع ساختمان ها مخصوصا در شهرهایی که امکان زلزله بیشتراست  خودداری کرد.

تفاوت ساختمان های خشتی وآجری

مزایای ساختمان های خشتی:
  • خشت و ملات آن اکثراً خاک رس یا ملات خاکی بوده که مخلوطی از خاک و ماسه است.
  • به علت عدم رطوبت در زمین‌های خشک بیشتر در مناطق گرمسیری استفاده می‌ شود.
  • به علت قطور بودن دیوارها و در مواردی پوشش‌های آن‌ها عایق حرارتی  به وجود می اید.
معایب ساختمان های خشتی:
  • پوشش‌های خارجی در بناهای خشتی نمی‌تواند بدون اندود و روکش باشد.
  • در مکان‌های مرطوب به سرعت رطوبت از طرف دیوارها به بالا سرایت می‌کند.
  • در اثر نفوذ آب باران و برف بناهای خشتی در نواحی خارجی ساختمان ترک‌های بزرگ و کوچک به وجود می اورد.