آجرسیلیسی یکی از انواع آجرنسوزاست که در گذشته برای پوشش جداردرونی کوره‌های فولادسازی استفاده می‌شد. چون این آجرها رسانای حرارت نیست و گرما را درهمان مکان به صورت متمرکز نگه میدارد به همین دلیل برای موارد خاص و حساس استفاده میشد.
درواقع قسمت عمده اجرسیلیسی را خاک‌های سیلیسی که به کوارتزیت معروف است تشکیل میدهد. کوارتزیت شامل 95% SiO2 و مقدارکمی Al2O3، Fe2O3 ،Ti2O ، K2O و Na2O می‌باشد. با بهره گیری از بهترین نوع خاک کوارتزیت میتوان نوعی اجرکوره‌ای تولید کرد که برای هرکوره با هر نوع حرارت مناسب بوده وهیچ درجه حرارتی را از خود عبورندهد و نارسانای کامل گرما محسوب میشود. به همین دلیل هیچ افت سوختی وجود نخواهد داشت.

 اجر سیلیسی یک نوع اجرنسوز

خواص فیزیکی آجرسیلیسی:
  • در دمای 800 تا 1000 درجه سانتی‌گراد،انبساط حرارتی معادل 12 تا 15 میلی‌متر،برمتردارد.
  • در دمای کمتراز500 درجه سانتی‌گراد، مقاومت بسیار پایینی در برابر شوک حرارتی دارند.
  • در دمای بالاتراز600 درجه سانتی‌گراد، مقاومتشان نسبت به شوک حرارتی افزایش پیدامیکند.
  • گرم کردن کوره‌هایی که با استفاده از آجرهای سیلیسی پوشیده شده‌اند، باید به آهستگی و با دقت لازم انجام شود.
  • آجرهای سیلیسی باکیفیت می‌تواند تا دمای 1700 درجه سانتی‌گراد را تحمل کنند و در کوره‌های ساخت کک، فولاد و شیشه مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
  • چگالی برابر 2/2 تا 35/2 گرم برسانتی‌متر مکعب.
 
خواص شیمیای آجرسیلیسی:
اکسید سیلیسیوم یک اکسید اسیدی است. مقاومت شیمیایی آجرسیلیسی در مقابل مذاب‌های اسیدی بسیار خوب است. اما بخارات و گازهای حاوی ترکیبات قلیایی باعث خوردگی این آجرها می‌شود.