می‌توان آجر را به روش‌های مختلف از لحاظ رنگ، جنس، ابعاد و... طبقه‌ بندی کرد.
کیفیت و مقاومت،به شرایط پخت و کانی آجر وابسته است رنگ آجر جز مواردی است که وابسته به شرایط پخت و ترکیب مواد اولیه می باشد.
تنوع رنگ در آجرنسوز باعث شده که بتوانیم از ان،هم در نمای خارجی ساختمان وهم در دکوراسیون داخلی منزل به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
علت رنگی بودن آجرهای نسوز به روش چیدن آجر در کوره و نحوه آتش دادن به آن وهمچنین کنترل سطوحی که با آتش در تماس مستقیم است مربوط می شود و یا مربوط به اکسید فلزاتی مثل آهن است.
در تولید آجرنسوز از مواد کاملاً طبیعی استفاده می شود و در حالت کلی در چهار کد رنگ به بازارعرضه می شود که عبارت اند از: قرمز، قهوه ای، مشکی و زرد شاموتی که هر کدام دارای طیف رنگی زیادی هستند.

رنگ و ابعاد آجرهای نسوز

اما انواع آجر به ترتیب قرار گرفتن نسبت به آتش در کوره:
  • سبز
  • بهی
  • قرمز
  • سفید
  • ابلق
  • ابلق
  • آجر جوش
ودر مورد ضخامت آجرها باید گفت برای استفاده در نما ممکن است ۳ ، ۴ یا ۵ سانتی متر باشد ولی دو بعد دیگر ان مانند آجرهای فشاری یا ماشینی ۱۰×۲۰ است.