ایجاد نما اجر، باعث همبستگی و زیبایی نمای  ساختمان ها در شهرمی گردد.و عدم توجه به هارمونی و هماهنگی نمای ساختمان ها ، موجب بی نظمی و چهره ای بهم ریخته درفضای شهری می گردد.
اجرنما بعنوان یک عایقی مناسب در برابر سرما، گرما می باشد وبدلیل راه های مختلف انتقال دما  و ظرفیت  های مختلف گرمایی ،عملکرد انها متفاوت است. باید توجه داشت؛ نمایی که  از لحاظ ساختار هنری و زیبایی، استفاده درست  انرژی و خروجی های حرارتی خوبی دارد می تواند به کاهش انرژی مصرفی کمک شایانی کند علاوه بر آن اجرنما استفاده شده در ساختمان باید عایق در برابر حوادث طبیعی،صوت،اتش سوزی و ریزش نیز باشد.

اجرنما و هنر معماری

هم چنین نماهای اجری از لحاظ قیمت نیز بصرفه و اقتصادی می باشد.
از تعاریف مختلف ساختمان سازی و معماری در نما  چنین بر می آید که  این گونه نماها ازلحاظ اهمیت بصری  نقش ویژه ای را دارا هستند. به همین منظور می توان نتیجه گرفت که اصول هویت اجتماعی یک بنا را در نمای ان ساختمان شکل می گیرد. در نتیجه ایده های یک طراح ساختمان، در اجرای نمای آن بنا جلوه گری می کند .